VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)
​​​​​​​
Neemt Dr. Kao nog nieuwe patiënten aan?
Ja. Iedereen is welkom.

Houdt dr. Kao nog vrije raadpleging
Omwille van de Corona-pandemie is het onmogelijk om nog vrije raadplegingen te houden. Alle raadplegingen zijn voortaan op afspraak.

Hoe maak ik een afspraak?
Door ofwel te telefoneren naar 03 302 42 78; ofwel via de website. Toch verhinderd voor een ingeboekte afspraak? Graag telefonische annulering, waarvoor dank!

Ik heb een dringend medisch probleem (hoge koorts, verwondingen, hevige pijn,...). Ga ik naar de spoedgevallendienst of ga ik naar de huisarts?
U kunt Dr. Kao (of de huisarts van wacht) altijd telefonisch de vraag stellen. Vele dringende medische problemen kunnen meestal efficiënt en sneller opgelost worden door de huisarts. Patiënten met dringende medische problemen gaan altijd voor op patiënten met niet-dringende problemen. Ook als de agenda vol zit, zullen dringende patiënten tussendoor gezien worden. Bij levensgevaar: bel 112. 

Doet de dokter huisbezoeken?
Ja, maar slechts voor mensen die een medische reden hebben voor een huisbezoek, d.w.z. patiënten die te ziek of te slecht te been zijn om naar de praktijk te komen. Huisbezoeken dienen telefonisch te worden ingeboekt, liefst vóór 10u. 

Is de dokter telefonisch bereikbaar?
Ja. Als u de dokter tijdens de openingsuren van de praktijk belt, komt u eerst uit bij een telefoniste. Afspraken en huisbezoeken kunnen door de telefoniste worden ingeboekt. Als u de dokter persoonlijk wil spreken, vraagt u aan de telefoniste om u door te schakelen naar dr. Kao. 

Wat zijn de tarieven van dr. Kao? 
Dr. Kao is volledig geconventioneerd, d.w.z. dat hij zich houdt aan de afgesproken officiële tarieven tussen artsen en ziekenfondsen. 

Kan ik met de kaart betalen?
U kunt dr. Kao betalen contant, met de bankkaart of kredietkaart, of met de smartphone.

Is er een WC voor de patiënten?
Ja. Ga door de witte deur in de wachtzaal en neem de deur rechts. 

Is de praktijk toegankelijk voor een rolstoel of rollator? 
Ja.

Kan ik parkeren bij dr. Kao?
Er is een parking op het praktijkterrein. Parkeren op eigen verantwoordelijkheid.

Ik ga naar de dokter en ik neem mee...
...de identiteitskaart (of ISI+kaart). 

Moet ik telkens op consultatie komen voor een herhalingsvoorschrift?
Medicatie voorschrijven is een medische akte die slechts tijdens een consultatie mag gebeuren. De dokter zal wel trachten de patiënt te voorzien van voldoende voorschriften om een aanzienlijke termijn te kunnen overbruggen. Vraag dus op consultatie naar voldoende voorschriften. 

De dokter werkt met elektronische getuigschriften voor het ziekenfonds. Wat is dat?
De dokter schrijft geen papieren getuigschriften voor verstrekte hulp meer, maar stuurt een elektronisch attest rechtstreeks naar het ziekenfonds. De dokter geeft u wel een betaalbewijs mee, dat bijgehouden dient te worden tot uitbetaling door het ziekenfonds. Binnen de week wordt u automatisch uitbetaald door het ziekenfonds. 

Ik heb een jong kind dat ziek is. Moet ik naar de pediater? / Ik ben zwanger en heb een medisch probleem. Moet ik naar de gynaecoloog? / Ik heb een huidprobleem. Moet ik naar de dermatoloog? / Ik heb een oogprobleem. Moet ik naar de oogarts?
De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor alle medische problemen en voor alle patiënten. In de meeste gevallen kan de huisarts al een goede oplossing voor het probleem bieden. In zeldzame gevallen blijkt dat specialistische aanpak nodig is, en zal de huisarts een snelle en efficiënte verwijzing regelen met de specialist.

Ik ben patiënt van dr. R. Van Landeghem. Wegens zijn pensioen is zijn praktijk overgenomen door dr. F. Kao. Wat houdt dit in?
Wegens het pensioen van Dr. Rene Van Landeghem, is de praktijk van Dr. Van Landeghem overgenomen door Dr. Frederik Kao. Alle patiënten van Dr. Van Landeghem kunnen voortaan terecht bij Dr. Kao, aan wie het beheer van de patiëntendossiers is overgedragen. Dr. Kao zal - in een geest van continuïteit - veertig jaar goede zorgen van Dr. Van Landeghem met dezelfde menslievendheid, toewijding en enthousiasme voortzetten!