Algemene geneeskunde
 • De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor alle medische problemen en voor alle medische zorgverlening. 
 • In een consultatie zitten standaard een grondige anamnese en klinisch onderzoek vervat.
Wondzorg en kleine heelkunde
 • Hechtingen, verwondingen die medisch onderzocht en behandeld moeten worden. Acute verwondingen krijgen altijd voorrang.
 • Zorg voor chronische wonden in samenwerking met de thuisverpleegkundige. 
 • Verwijderen van huidletsels
Hart en bloedvaten
 • Opvolging van hart- en vaatziekten.
 • Preventieconsulten voor hart- en vaatziekten.
 • Electrocardiogrammen (EKG)
 • In vlotte en efficiënte samenwerking met collega's-specialisten
Pré-operatieve onderzoeken
 • Uitvoeren van EKG's, labo's en andere technische onderzoeken vooraf.
Psychische en sociale problemen
 • ​Raadpleeg uw huisarts als u zich "niet goed in uw vel voelt".
 • Opvolging van psychische moeilijkheden over de lange termijn.
 • Efficiënte samenwerking met geestelijke gezondheidszorgdiensten.
Preventie en vaccins
 • ​Vaccinaties
 • Reisadvies
 • Preventieprogramma's: Darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker.
 • ​Preventieve consulten i.k.v. hart-en vaatziekten
Kindergeneeskunde
 • ​De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor medische problemen bij kinderen, in vlotte en efficiënte samenwerking met collega's-kinderartsen.
 • Dr. Kao is ook werkzaam als CB-arts bij Kind & Gezin
Gynaecologie
 • De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor gynaecologische problemen en kunnen meestal door de huisarts behandeld worden, met efficiënte doorverwijzing naar collega's-gynaecologen zo nodig.
 • ​Uitstrijkjes ter preventie van baarmoederhalskanker
 • Vragen rond anticonceptie
 • Opsporing van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
 • Zwangerschapsopvolging in samenwerking met collega's-gynaecologen en vroedvrouwen.
Palliatieve geneeskunde en levenseinde-problematieken
 • ​Levenseinde-problematieken
 • Advies over wilsbeschikkingen 
 • Palliatieve zorgverlening
Orthopedie
 • ​Behandeling van sportletsels en andere letsels aan het bewegingsstelsel
 • In samenwerking met collega's orthopedisten en kinesisten
Longziekten
 • Spirometrie (Longfunctietesten op COPD en Asthma)
 • Begeleiding van longziekten (Asthma en COPD)
 • Rookstopbegeleiding
 • Efficiënte doorverwijzing naar collega's-pneumologen

Geriatrie
 • ​Multidisciplinaire aanpak van geriatrische patiënten, zowel thuis als in het rusthuis. 
Diabetologie en dieetbegeleiding
 • ​Opvolging van zorgtraject Diabetes Mellitus
 • Gewichtsproblematieken en dieetadvies, in samenwerking met diëtisten.
Urologie
 • ​Advies rond incontinentie-problematieken
 • Advies rond prostaatkanker, en andere andrologische problemen
Huidaandoeningen
 • ​Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor huidproblemen, haarproblemen en nagelproblemen. 
 • Cryotherapie (bevriezing) van wratten.
 • Biopsiename van huidletsels
 • Dermatoscopisch nazicht van pigmentvlekken
Verzekeringsonderzoeken en geschiktheidsonderzoeken
 • ​Verzekeringsonderzoeken
 • Attesten voor geschiktheid van beroepsuitoefening.